IDEÁLNE NÁPADY

NAVRHNEME VÁM TO SPRÁVNE RIEŠENIE

Firma POZIT, s.r.o. bola založená v roku 2006 so zameraním sa na reklamu, obchod, stavebnúčinnosť a organizovanie kultúrnych a športových podujatí. Hlavnou úlohou spoločnosti je prínos pozitívnych informácií pre široké vrstvy obyvateľstva, propagácia firiem. Realizácia projektov malých a stredných stavieb, agentúrna činnosť veľkoobchod odevov a textilu, zásobovanie podnikov. Primárnym cieľom firmy je úspešná spolupráca a spokojnosť našich partnerov.

REKLAMA

Reklama podnikov, firiem, osôb, organizácií, výrobkov kultúrnych a športových podujatí s kompletným servisom, návrhy a výroba reklamných zariadení, popagačných predmetov, odevov a textilu.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Realizácia malých a stredných stavieb podľa požiadaviek objednávateľa. Úsporné riešenia osvetlenia novými technológiami, inovatívne riešenie osvetlenia, vypracovanie časového grafu návratnosti investície, montáž a servisné práce.

PODUJATIA

Organizácia podujatí, konferencií, školení, prezentácií, plesov, seminárov, výstav, karnevalov, zasadnutí, firemných dní, športových turnajov, koncertov a festivalov. Kompletný servis a realizácia požadovaného podujatia bez starostí objednávateľa.

AGENTÚRNA ČINNOSŤ

Pravidelné poskytovanie informácií, aktualizácia informačných plôch, distribúcia letákov a plagátov, kompletný servis súvisiaci s propagáciou partnera alebo organizácie. Zásobovanie podnikov a organizácií.

OBSTARÁVANIE

Komplexné zabezpečovanie všetkých služieb, výkonov a procesov v oblasti verejného obstarávania na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác.

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prevádzkovanie fitnes centra.

PRENÁJOM

Prenájom priestorov, plôch, plotov, fasád, obchodných priestorov, kancelárií a nehnuteľností vhodných na podnikateľské účely.

SLUŽBY PRE KRÁSU

Služby súvisiace so skrášľovaním tela. Kompletná starostlivosť v oblasti kozmetiky, formovania postavy, kaderníctva a masáží.

logo1
POZIT, s.r.o., Beethovenova 28
917 08 Trnava, Slovenská republika

Máte záujem o naše služby

Chcete si dohodnúť stretnutie, alebo opýtať informáciu ohľadne našich služieb neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom telefónu alebo formuláru.

Telefonický kontakt:
0905 594 648

Tvorba www stránok: fg Ateliér Trnava